Sportvereniging KIS

jaar 2023 nummer 2

Algemene Ledenvergadering

Online van 18 tm 21 april 2023


Op 18 april tm 21 april 2023 zal er een Online Algemene Ledenvergadering plaats vinden.

De ALV staat op : https://www.alv-kis.nl

Om de site te openen vult u in het wachtwoord: 180423

Let op: de site wordt vanaf 08:00 uur open gesteld op 18 april en sluit 21 april.

Van leden die niet kunnen of mogen stemmen, nodigen wij uitdrukkelijk de ouders, zaakwaarnemers/begeleiders uit om de ALV te bezoeken en namens het lid een stem uit te brengen. In dat geval maakt u zich kenbaar bij vraag 2. Bij vraag 1 op het stemformulier worden altijd alleen de gegevens van het lid gevraagd.

Deze gegevens worden nog gecontroleerd op het secretariaat met de ledenadministratie.

De agenda ziet er als volgt uit:
 1. Goedkeuring notulen vergadering 13 april 2022;
 2. Ingekomen stukken
 3. Jaarverslag secretariaat
 4. Financieel overzicht 2022
 5. Verslag kascommissie 2023
 6. Verkiezing kascommissie 2024
 7. Begroting 2024
 8. Bestuursverkiezing
 9. Verkiezing voorzitter
 10. Wijziging Huishoudelijk Reglement
 11. Stemming
Via de agenda op de website kunt u gemakkelijk doorlinken naar alle onderwerpen en uiteindelijk via de punt 11 uw stem uitbrengen.

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw medewerking.

KIS: Voor elkaar, Met elkaar!


facebook 
Email Marketing Powered by MailPoet