Sportvereniging KIS

jaar 2023 nummer 3

Geen voordrachten voor kascontrole commissie

Zeer matige belangstelling voor ALV

In de periode 18 tm 21 april jl. kon u weer online de Algemene Ledenvergadering bezoeken. Deze is zeer matig bezocht. Van de 130 leden hebben 22 leden de moeite genomen om een stem uit te brengen. Deze 22 leden waren wel unaniem. Alle door het bestuur aangebrachte agenda punten zijn goedgekeurd.

Echter niemand heeft zich aangemeld voor de kascontrole commissie. Op onze website hebben we de gevolgen uiteengezet als we geen kascontrole kunnen uitvoeren. Dit artikel kunt u HIER lezen.

Middels deze nieuwsbrief en social media roepen wij vooralsnog leden (mogen ook ouders en of begeleiders van leden zijn) die zitting willen nemen in onze kascommissie.

Het kost u één uurtje per jaar. U neemt in totaal twee jaar deel in de kascommissie, één jaar aantredende en één jaar aftredend.

Dus dringende oproep:
Geef u zelf op voor de kascontrole.GEEF U HIER OP

facebook 
Email Marketing Powered by MailPoet