Sportvereniging KIS

jaar 2023 nummer 4

Sluiting rondom de zomervakantie

De zomervakantie staat weer voor de deur en dat betekent een aantal weken geen sport aanbod.
Wij geven u per sport activiteit de vakantie periode:
  • Heliomare zwemmen (Maandag- & Dinsdag) : van 17 juli 2023 tot en met 3 september 2023.
  • Badminton Heliomare (Woensdag): van 19 juli 2023 tot en met 3 september 2023.
  • Sportfondsenbad Beverwijk (Donderdag): van 20 juli 2023 tot en met 10 september 2023.
U kunt altijd vakantie en uitval terugvinden op onze website. Kijk daarvoor in het menu onder 'uitval en vakantie'. Uitval & Vakantie - Sportvereniging KIS

Bedankt voor alle aanmeldingen

-KASCOMMISSIE 2024 -

Iedereen hartelijk dank voor haar of zijn aanmelding om zitting te nemen in de kascommissie. Wij hebben voor de komende jaren voldoende leden die één uur per jaar onze administratie wil controleren. Namens het bestuur: hartelijk dank!

Nieuwe Vertrouwens Contact Persoon

Ook is het bestuur verheugd u op de hoogte te stellen dat we een nieuwe 'VERTROUWENS CONTACT PERSOON' hebben. Mw. Willie Bakker- van Lieshout heeft onlangs haar VPC certificering behaald bij het NOC*NSF - Academie voor Sportkader. Meer informatie over onze vertrouwenscontactpersoon kunt u vinden via onze website.
Vertrouwens Contact Persoon - Sportvereniging KIS


facebook 
Email Marketing Powered by MailPoet