Sportvereniging KIS

Veiligheid bij Sportvereniging KIS

Uiteraard is er binnen Sportvereniging KIS veel aandacht voor veiligheid. Onderstaand hebben wij deze in verschillende categorieën uitgesplitst. 

 

Het Huishoudelijk Reglement wordt jaarlijks vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering. 

Hier kunt u een opsomming van onze protocollen bekijken.

Regelmatig toetsen wij als vereniging onze AVG wetgeving met bijbehorende AVG verklaring.

Alle info over ons privacy protocol, vind u hier.