Sportvereniging KIS

Het Huishoudelijk Reglement wordt jaarlijks vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering. 

Hier kunt u de tekst van onze statuten lezen.

Meer informatie over onze veiligheidsaspecten.