Sportvereniging KIS

Zoeken

Het Huishoudelijk Reglement wordt jaarlijks vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering. 

Hier kunt u de tekst van onze statuten lezen.

Meer informatie over onze veiligheidsaspecten. 

Hier kunt u papieren versies downloaden. Mist u iets? Neem contact op met het secretariaat.