Sportvereniging KIS

Zoeken

Geheimhoudingsverklaring Kader & Vrijwilligers

De geheimhoudingsverklaring bij Sportvereniging KIS houdt in dat kaderleden en vrijwilligers zich dienen te onthouden van het verspreiden van vertrouwelijke informatie*) die zij via de ledenlijsten tot zich kunnen nemen.

Bij overtreding van dit verbod zal disciplinaire maatregelen genomen worden door het bestuur zo niet de zaak voor het tuchtcollege NOC/NSF brengen.

*) Omwille van de veiligheid kunnen leden op het inschrijfformulier duidelijk maken wat de aard van de beperking is, welke medicatie daarvoor wordt ingenomen en informatie omtrent het waarschuwingsadres + huisarts.