Sportvereniging KIS

Zoeken

Seksueel overschrijdend gedrag

Sport heeft een grote maatschappelijke waarde. Maar helaas gaat het in de sport wel eens fout. De KIS tracht alles in het werk te stellen om de sportomgeving zo veilig mogelijk te maken. Zo zal Seksuele Intimidatie maar ook andere vormen van Grensoverschrijdend Gedrag niet worden geaccepteerd. Samen met NOC-NSF proberen wij bij de KIS een zo veilig mogelijke sportplaats te maken. Daartoe heeft de KIS beleid uitgestippeld.

Dit gedragsprotocol kunt u hier lezen. 

Seksueel overschrijdend gedrag zal NIET worden geaccepteerd. Als bewezen is dat hiervan sprake is, zal desbetreffende persoon, naast het feit dat hij/zij een levenslang verbod krijgt om activiteiten van de KIS te bezoeken, ook strafrechtelijk vervolgt worden.

Ervaart u dergelijke gedrag? Neem dan contact op met onze Vertrouwens Contact Persoon (VCP). Zij zal het proces op gang brengen en u daarin begeleiden.

Alle vrijwilligers binnen onze organisatie hebben een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) overlegd.

Onze vereniging hanteert Gedragsregels Begeleiders in de Sport. De kaderleden binnen de KIS zullen gevraagd worden zich te conformeren aan deze gedragsregels begeleiders in de sport en met de ondertekening daarvan, onderwerpen aan het tuchtrecht, zoals ingesteld door NOC-NSF.
Tevens zullen overschrijdingen gemeld worden op het registratiesysteem plegers van Seksuele Intimidatie (ook wel bekend als de zwarte lijst).

Sportvereniging KIS accepteerd GEEN Ongewenst gedrag en heeft daarom passende maatregelen ongewenst gedrag uitgevaardigd.