Sportvereniging KIS

Zoek

U wordt van harte uitgenodigd voor de Algemene Ledenvergadering van dinsdag 16 april 2024.

De vergadering zal plaatsvinden in de Kapel (zaal 3) van Revalidatiecentrum Heliomare, Relweg 51 te Wijk aan Zee.

De Kapel is gelegen op de eerste etage. Centrale hal, links af de gang in. De lift pakken naar de eerste etage en dan bevind de kapel zich rechts naast de lift. 

Start vergadering : 20:00 uur

Zaal open: 19:30 uur

Voor opgave scroll naar beneden.

 

Agenda ALV

 1. Goedkeuring notulen vergadering 21 april 2023
 2. Ingekomen stukken
 3. Jaarverslag secretariaat
 4. Financieel overzicht 2023
 5. Verslag kascommissie 2023
 6. Overzicht leden kascommissie
 7. Begroting 2025
 8. Bestuursverkiezing
 9. Verkiezing voorzitter
 10. WBTR: instellen van Continuïteitscommissie
 11. Volmacht voor Batenburg Notarissen om statutenwijziging te passeren
 12. Wijzigingen huishoudelijk reglement
 13. Toezicht zwembaden
 14. Wat u verder inbrengt

Bestuursverkiezing

We hebben twee vacatures binnen ons bestuur voor algemeen lid.

Voorts hebben zich de volgende bestuursleden herkiesbaar gesteld:

 • Inge Bakker- Loos [ secretaris] 
 • Timo Bakker [ penningmeester] 

Als u deze Algemene Ledenvergadering wenst bij te wonen verzoeken wij u aan te melden zodat wij weten hoeveel mensen aanwezig zijn.