Sportvereniging KIS

Zoek

Binnen ons bestuur is ruimte ontstaan voor nieuwe bestuursleden.

Het huidige drie koppige bestuur zou graag uitbreiding wensen tot 5 leden.

Bent u maatschappelijk betrokken bij de doelstelling van onze vereniging en draagt u onze vereniging een warm hart toe, neem dan eens contact op met met ons secretariaat. Wellicht bent u ons nieuwe bestuurslid!

Als sportbestuurder maakt u deel uit van ons verenigingsbestuur. Belangrijk detail is uw directe binding met de sporters en sportpraktijk.

Sportvereniging KIS ambieert om het bestuur en de vereniging op een hoog niveau te laten functioneren. Wij hebben in de regio direct contact met gemeentes, buurtsport coaches en revalidatiecentra.

Sportvereniging KIS is sinds 1956 leidend op het gebied van aangepaste sporten. Met behulp van uw inzet willen wij dit voortzetten tot in lengte van dagen.

Sportbestuurder bij Sportvereniging KIS is een onbezoldigde functie. Wij vergaderen gemiddeld 3 tot 4 keer per jaar.

Gezamenlijk met de voorzitter, secretaris en penningmeester draagt u zorg voor een gezonde vereniging, waarbij het bestuursconvenant leidend is.