Sportvereniging KIS

Zoek

Sportvereniging KIS is een sportvereniging met een kwetsbare doelgroep. Veiligheid voor onze leden staat daarom hoog in het vaandel. Onze vrijwilligers worden getoetst door middel van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Een VOG is een verklaring waaruit blijkt dat het justitiële verleden van een persoon of rechtspersoon geen bezwaar vormt voor de functie of het doel waarvoor de VOG is aangevraagd.

Daarnaast onderwerpen onze vrijwilligers zich aan de gedragscode ‘begeleiders in de sport’ en dienen zij akkoord te gaan met onze geheimhoudingsverklaring

Onze kaderleden zijn de spil binnen onze vereniging. 

Hier vindt u informatie over het bestuur.

Hier vindt u onze vacatures.