Sportvereniging KIS

Zoek

Aanname Beleid Vrijwilligers KIS

In het kader van prefentief beleid heeft de KIS een aannamebeleid opgesteld voor nieuwe vrijwilligers. Op deze manier proberen wij de organisatie een stuk veiliger te maken voor onze minderjarige leden en/of mensen met een verstandelijke beperking.

Zo hebben wij gedragsregels opgesteld (opgesteld door NOC-NSF). Deze gedragsregels zijn bedoeld om ongewenst gedrag in de relatie sporter en trainer/begeleider/instructeur te verkleinen. Daarnaast fungeren deze gedragsregels als toetssteen voor het gedrag van deze begeleiders en sporters in concrete situaties. De KIS is aangesloten bij de sportbonden Badminton Nederland en Gehandicaptensport. Deze twee sportbonden, samen weer aangesloten bij het NOC-NSF, hebben ook hun gedragsregels overgenomen in hun tuchtrecht.

Elke vrijwilliger bij de KIS wordt automatisch aangemeld bij de Gehandicaptensportbond. Daarmee worden ze automatisch onderworpen aan het tuchtrecht van GehandicaptenSport.

Procedure nieuwe vrijwilligers

  • U wordt uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek. Op deze manier ziet u ook hoe wij werken en wat we doen op een sport uur. U moet dit meer zien als een introductie door ons aan u.
  • U vult uw gegevens in op ons aanmeldformulier VRIJWILLIGER BIJ DE KIS
  • De KIS vraagt een VOG verklaring aan voor u. Zodra u deze heeft ontvangen kunt u deze overleggen aan het secretariaat van de KIS.
  • U wordt lid gemaakt van de GehandicaptenSport bond. Met dit lidmaatschap valt u onder het tuchtrecht van de GehandicaptenSport bond.