Sportvereniging KIS

Search

Bestuur

Sportvereniging KIS wordt bestuurd door een team van vrijwilligers welke het bestuur vormen. 

Het (dagelijks) bestuur is verantwoordelijk voor de gang van zaken en procedures binnen en rondom onze vereniging. 

Het bestuur komt minimaal één keer per kwartaal fysiek bijeen om de lopende zaken te bespreken. Daarnaast houden zij zich wekelijks via digitale kanalen op de hoogte van het wel en wee binnen de vereniging. 

Bestuurssamenstelling

Voorzitter KIS

Mw. Sandra v.d. Berghe

bestuurslid sinds maart 2020
contact

Secretaris KIS

Mw. Inge Bakker

Lid sinds 1986 en Bestuurslid sinds 1998
contact

Penningmeester KIS

Penningmeester KIS

Lid sinds 2003 en bestuurslid sinds 2005
contact

Algemeen Lid

dhr. Carlo Vonk

sinds 1-9-2020
contact

Algemeen lid

Mw. Marjolein Tap

Sinds 21-04-2023
contact

Sandra v.d. Berghe – voorzitter

Sandra is per 1 september 2020 gekozen door de ALV om in het bestuur deel te nemen.  Tevens heeft zij zich direct kandidaat gesteld als voorzitter en als zodanig gekozen. 

Sandra is actief deelneemster van onze parabadmintongroep op de woensdagavond. 

Inge Bakker – secretaris

Heeft voor het eerst in 1978 kennis gemaakt met de aangepaste sport in haar geboortestad Alkmaar. Is in 1986 naar Heemskerk verhuisd en kwam bij KIS sporten. Maakt sinds 1998 deel uit van het bestuur als secretaris. Zij heeft de taken als secretaris overgenomen van Anton Albers, die als medeoprichter zowel secretaris als penningmeester was van de Kennemer Invaliden Sportclub – KIS- . Inge traint op de woensdagavond tevens onze parabadmintonners. 

Timo Bakker – penningmeester

Is in 2003 begonnen met aangepast badminton en heeft in 2005 het stokje als penningmeester overgenomen van Anton Albers.  Anton Albers heeft na ruim 40 jaar zijn taken opgeheven. Timo is tevens trainer bij het para-badminton van KIS. 

Carlo Vonk – algemeen lid – plaatsvervangend voorzitter

Carlo is via zijn stage als 16 jarige in aanraking gekomen bij onze sportvereniging. Nadat hij jaren later zijn HBO opleiding tot vakdocent sport heeft afgerond, is Carlo weer teruggekeerd bij sportvereniging KIS als vrijwilliger. Als professional belast met ons zwemonderwijs binnen de KIS. Sinds 2023 is Carlo tevens plaatsvervangend voorzitter.

Mw. Marjolein Tap – Algemeen lid 

Marjolein is ons laatst toegetreden (ALV 21-04-2023) bestuurslid. Met veel enthousiasme is zij een weer waardevolle aanwinst voor onze vereniging. Marjolein is een kei in het online profileren van activiteiten en overige zaken die aandacht behoeven.Wij heten haar dan ook van harte welkom.