Sportvereniging KIS

Aanmelden als nieuw lid

Indien u lid wenst te worden van onze vereniging kunt u zich via onderstaand aanmeldformulier opgeven.

U ontvangt van ons secretariaat binnen enkele werkdagen een bevestiging en mededeling wanneer uw contributie wordt afgeschreven. 

 
  4. geslacht  8. Indien bovenstaande persoon minderjarig is, wordt deze opgegeven door:
  9. en de naam van deze persoon is :
  14.

  15. Ik/wij wens(en) graag een abonnement op:
  Zwemmen ma - di - doRevalidatie- c.q. Parabadminton woHydrotherapie zat

  16. Om lid te kunnen worden is een incasso-machtiging verplicht. De contributie wordt op 1 januari & 1 september geïncasseerd, en voor nieuwe leden aan het einde van de maand van inschrijving. U machtiging betreft een doorlopende machtiging t.g.v. Sportvereniging KIS.
  Incassant ID: NL24ZZZ405947870000
  IBAN incassant: NL90INGB0003278261

  Als u het niet eens bent met de afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Met het terugboeken wordt tevens uw lidmaatschap gestaakt. Neem voor het terugboeken binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

  17. Vul s.v.p. uw IBAN nummer onderstaand in:

  18.

  -----------------------------------------------------------------------
  Niet verplicht, maar door het invullen van onderstaande vragen (19 t/m 24) geeft u expliciet toestemming aan de KIS om uw bijzondere gegevens(meer info? vul in de zoekbalk te term 'KIS - AVG') te mogen verwerken. Als u geen bijzondere gegevens wenst op te geven, ga door met vraag 21:  25. Wanneer moet het lidmaatschap ingaan? met ingang van vandaagmet ingang van de volgende datum:

  Met het insturen van dit document verklaar ik dat ik het huishoudelijk reglement en de privacyverklaring van KIS respecteer. https://dekis.nl/huishoudelijk-reglement/

  26. Vul de datum van vandaag in:

  27.

  De privacy policy en het HHR kunt u altijd terugvinden in de footer van elke website pagina van Sportvereniging KIS.