Sportvereniging KIS

Informatie over de Algemene Ledenvergadering

Minimaal één keer per kalender- en verenigingsjaar vind er een Algemene Ledenvergadering plaats. 

Het bestuur nodigt alle leden uit om gebruik te maken van dit belangrijkste recht binnen onze vereniging. 

Het bestuur stelt een agenda op met daarin vaste onderdelen zoals:

  • goedkeuring notulen vorige vergadering
  • Overzicht financiën
  • Verslag Kascommissie
  • Bestuurswisselingen en verkiezingen
  • Verkiezing voorzitter (jaarlijks)
  • Verkiezing kascommissie
  • Aanpassing Huishoudelijk Reglement
  • Verslag van onze sport uren

Leden mogen zelf ook punten inbrengen ter discussie. Dit kunnen zij doen door een verzoek aan het secretariaat te richten. 

De Algemene Ledenvergadering wordt of fysiek gehouden of online.