Sportvereniging KIS

Zoek

Algemene informatie over onze contributie

 •  
 • De hoogte van de contributie gedurende dit jaar kunt u HIER lezen. 
 • Leden zijn verplicht een automatische incasso af te geven.
 • De contributie wordt twee keer per jaar ( 1 jan – 1 sept) geïncasseerd.
 • Op voorstel van het dagelijks bestuur wordt de contributie jaarlijks vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering.
 • Jeugdleden tot en met 15 jaar betalen een gereduceerd bedrag.
 • Het contributiejaar c.q. verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.
 • Nieuwe leden krijgen een contributienota na rato.
 • Aanmelden als lid kan via deze link.
 • Afmelden als lid kan alleen schriftelijk.
 • Afmelden kan ook online. Via deze link.
 • Bij afmelden gedurende het contributie jaar bent u tot 31 december lid.
 • Concreet houdt dit in dat u na uw opzegging tot en met 31 december van het kalenderjaar gebruik mag blijven maken van uw sport uur. 
 • Kinderen op de wachtlijst voor zwemles, betalen nog geen contributie. Pas op moment dat aangevangen wordt met zwemles, gaat het betaalde lidmaatschap in.

Bekijk de huidige contributie hoogte van KIS