Sportvereniging KIS

Zoek

Informatie bij tussentijdse opzeggingen

Zoals bij de inschrijving wordt verwezen naar het huishoudelijk reglement, is een sporter lid van 1 januari tm 31 december van het kalenderjaar.

Op basis van dit gegeven weten wij hoeveel sporters er zijn en waarop wij onze huurcontracten kunnen afsluiten. 

De definitie van een vereniging is namelijk dat je voor gezamenlijke rekening en risico een activiteit uitvoert. Het kan niet zo zijn dat als een deel tussentijds stopt dat de rest van de leden de financiële gevolgen moet dragen. 

Opzeggingen kunnen alleen schriftelijk geschieden en minimaal 1 maand voorafgaand het einde van het kalender jaar.

Restitutie is daarom ook niet mogelijk. 

De incasso van de verschuldigde contributie is daarom het gehele jaar geldig tot en met het moment van beëindiging lidmaatschap. 

U kunt e.e.a. terugvinden in ons huishoudelijk reglement

Argumenten dat vanwege lichamelijk ongemak sporten niet meer mogelijk is, is een risico dat vooraf door nieuwe leden ingecalculeerd dient te worden. Sportvereniging KIS is namelijk een sportvereniging voor mensen met een beperking. Daarmee is de kans groot dat iemand niet meer kan deelnemen aan een sport uur. Dit risico is voor de deelnemers.