Sportvereniging KIS

Zoek

Wijzigingsformulier KIS

  [text* Mijn-lid code is (zie pasje)]

  Indien sprake is van een nieuw woonadres, onderstaande velden invullen:

  Ik heb een nieuw mobiele telefoonnummer:
  of
  ik heb een nieuw vast nummer:

  Ik heb voor de automatische incasso procedure een nieuw bankrekening:

  Dit nieuwe IBAN nummer staat te name van :
  woonplaats:

  Ik wil graag een wijziging aanbrengen bij mijn bijzonderheden c.q. medicijngebruik:

  Ik wil graag een andere wijziging doorvoeren:

  De privacy policy en het HHR kunt u altijd terugvinden in de footer van elke website pagina van Sportvereniging KIS.