Sportvereniging KIS

Zoek

Tijdens de laatste algemene ledenvergadering (21-04-2023) heeft niemand zich gemeld voor de functie van kascontrole lid. Wij zoeken twee mensen. Eén die daadwerkelijk in 2024 samen met de scheidende functionaris de controle gaat uitoefenen en één lid die op de reservelijst staat. Dit reservelid komt in 2025 in de kascommissie.

De kascommissie controleert de boekhouding en de jaarrekening. Naast de controle op de cijfers informeert zij zich over het gevoerde financiële beleid, vraagt wie de rekeningen betaalt, vraagt wie het contante geld beheert en kijkt wie welke andere taken uitvoert op het gebied van financiën. Uiteraard krijgt u van onze penningmeester uitleg over de boekhouding en krijgt u de volledige vrijheid om zaken op te vragen.

Het kost u ongeveer een uurtje.

Wat als we geen kascontrole kunnen uitvoeren?

Dan loopt in principe de vereniging helemaal vast. We kunnen dan geen subsidie meer aanvragen, geen verantwoording meer afleggen over de reeds ontvangen subsidies en dus geen huurcontracten meer afsluiten. Het bestuur is wettelijk gebonden aan de verplichting van een kascontrole en moet bij het achterwege laten van een controle conclusies trekken. Welke conclusies erdan getrokken worden laten we op dit moment nog even over aan uw eigen fantasie.

Draagt u onze vereniging een warm hart toe? Draag dan uw steentje bij door een uurtje per jaar bij de penningmeester langs te komen als lid van de kascommissie. Ook ouders / begeleiders van onze leden kunnen deze functie op zich nemen.

U kunt zich aanmelden via onderstaand formulier:

  Let op! U ontvangt per omgaande mail de hieronder ingevoerde gegevens in uw mailbox als kopie.

  Datum vandaag :

  Voornaam:
  Achternaam:
  Geboortedatum:
  E-mail adres:
  Mob.Telefoon:
  Vaste Telefoon:
  Adres:
  PC:
  Woonplaats:

  Ik ben van Sportvereniging KIS.

  Indien geen lid, ik treedt op namens:

  Heeft u nog een aanvullende mededeling:


  De privacy policy en het HHR kunt u altijd terugvinden in de footer van elke website pagina van Sportvereniging KIS.