Sportvereniging KIS

Zoek

Per 1 januari 2024 vertrekt één van de huidige toezichthouders op ons maandag zwem uur te Heliomare, waardoor er een vacature voor een toezichthouder ontstaat.

Het bestuur zoekt dus per direct een vrijwilliger die ons zwem uur samen met een collega toezichthouder wil begeleiden. Helaas is het niet mogelijk om dit zwem uur door slechts één persoon uit te laten voeren.

 

De wet- en regelgeving is daar duidelijk over (lees het geel gearceerde gedeelte onder paragraaf 3.6 van de documentatie van het Mulier Instituut):

Wilt u de complete tekst lezen over de Wet- & Regelgeving Toezichthouden bij zwemmen kunt u dit doen via onderstaande link:

https://www.kennisbanksportenbewegen.nl/?file=9226&m=1542016495&action=file.download

 

Deze wet- en regelgeving eist dat wij dus minimaal twee toezichthouders moeten hebben op een zwem uur met bezoekers met medische problemen, gebruikers van zware medicijnen, en of lichamelijk/geestelijk gehandicapten. 

Wat zoeken wij?

Concreet

Wij zoeken dus een energiek persoon die wekelijks bereid is om het zwem uur van onze vereniging op de maandag tussen 11:45 tot +/- 13:00 ( het zwem uur is van 12:00 tot 12:45 uur) te begeleiden. Heeft deze persoon geen diploma’s reddend zwemmen en BLS (reanimatie) dan krijgt hij/zij deze cursussen door de KIS aangeboden.

 

Wij vragen dus van onze leden hun uiterste medewerking naar de zoektocht om een nieuwe toezichthouder.

Kent of weet u iemand binnen uw vrienden, familie en/of kennissen kring die bereid is om de nieuwe vrijwilliger te worden bij onze vereniging, zijn niet alleen wij gered maar u ook!

Deze nieuwe vrijwilliger moet (of is bereid tot het behalen van) in bezit zijn van minimaal een BLS certificaat (Basic Life Support = Reanimatie) en kunnen reddend zwemmen. Deze twee eisen worden ook regelmatig door onze vereniging geoefend en getoetst.

Daarnaast moet deze vrijwilligers bereid zijn om wekelijks op maandag tussen 11:45 en 13:00 uur dit zwem uur te begeleiden en toezicht te houden. De zomermaanden zijn vrij.

Onze vereniging kent een aanname beleid omtrent vrijwilligers. U kunt deze leze via deze link:

https://www.sportverenigingkis.nl/informatie/club-info/vrijwilliger-worden-bij-sportvereniging-met-beperking/aanname-beleid-vrijwilligers-kis/

 

Onze openstaande vacatures treft u aan via deze link:

https://www.sportverenigingkis.nl/informatie/club-info/vrijwilliger-worden-bij-sportvereniging-met-beperking/vacatures/

 

Als bestuur beseffen wij dat er veel gevraagd wordt van nieuwe vrijwilligers. Dat wij hier niet soepel mee om kunnen gaan is weer verankerd in de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen. De zogenaamde WBTR wetgeving.  Over deze wetgeving hebben wij u meerdere malen geïnformeerd en regelt de wettelijke kaders waaraan besturen van o.a. verenigingen zich dienen te houden. Wordt hier namelijk niet aan voldoen, dan zijn de bestuurders hoofdelijk aansprakelijk. Met andere woorden: wij zijn met handen en voeten gebonden aan de

–          De Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden (Whvbz) en

–          De Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR).

 

Dit schrijvende beseffen wij terdege dat wij de afgelopen jaren enorm geboft hebben met de huidige toezichthouders in Heliomare. Kaderleden die wekelijks klaarstaan om onze leden (u dus) op vrijwillige basis bij te staan. Het zal dus een lastige en moeilijke taak worden om een nieuwe toezichthouder te vinden.

Wat doen wij ondertussen

Wij hebben direct actie ondernomen. We hebben de  regionale vrijwilligerscentrale
( BeverwijkHeemskerkvoorelkaar.nl ) geïnformeerd dat wij op zoek zijn naar een nieuwe toezichthouder. Maar ook hebben wij de vacature op onze eigen website geplaatst. Deze kunt u hier bekijken. 

Daarnaast gaan wij de lokale kranten informeren dat wij naarstig op zoek zijn naar een nieuwe vrijwilliger.

Op social media hebben wij ook reeds een melding uitstaan van onze zoektocht.

Als u onze vereniging zoekt op facebook en het bericht wil delen, zijn wij u zeer erkentelijk.

https://www.facebook.com/sportverenigingkis/

Als u onze pagina liked dan volgt u automatisch onze berichtgeving via Social Media.

Dus, als u facebook gebruikt, deel ons bericht dat wij op zoek zijn naar een nieuwe toezichthouder. Dan zijn wij u zeer erkentelijk.

Heeft u nog ideeën?

Laat het ons a.u.b. weten! U kunt uw opmerkingen sturen naar

Secretariaat at dekis.nl

 

 

Mulier instituut Wet en regelgeving toezichthouden bij zwembaden